175,000VNĐ
60,000VNĐ

Chè xanh Tuyên Quang

HỒNG TRÀ THÁI SƠN 200g

70,000VNĐ
350,000VNĐ
300,000VNĐ

Chè xanh Tuyên Quang

SET HỒNG TRÀ THÁI SƠN – 1KG

350,000VNĐ