ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ QUẢNG PHÚC

450,000VNĐ

Đông Trùng Hạ Thảo khô

Quy cách đóng gói: 12.5gr

Thành phần: Đông trùng hạ thảo nguyên chất sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ QUẢNG PHÚC

450,000VNĐ